Partyrentals

Customer reviews: 0

Rating average:

Show all reviews

Partyrentals – Search by type
Last Product Reviews
There are not Product Reviews yet.
Newsletter

Stay up-to-date with the latest news!

Adatvédelmi Nyilatkozat

FLEURT Trend Kft. („FLEURT”) kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóinak és Ügyfeleinek érdekei ne sérülhessenek.Személyes adat az Avtv. szerint: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”. Személyes adat például a név, cím, telefonszám és e-mail cím. A személyesnek nem minősülő adat szabadon felhasználható.

A FLEURT a weboldal adatkezelőjeként vállalja, hogy a Weboldallal kapcsolatos tevékenysége során a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és az alábbi jogszabályok rendelkezései szerint kezeli a weboldal látogatói és az Ügyfelek személyes és egyéb adatait: 

 • 1998. évi VI. törvény a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Elkertv.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  („Avtv.”)

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait osztja meg a FLEURT-tel, és tájékozódhat az adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Személyes adatok megadása, módosítása és törlése

Személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, a FLEURT azokat kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

Az érintett a weboldal látogatásával, a regisztrációval, illetve a weboldal bármely szolgáltatásának igénybevételével önkéntesen kinyilvánítja, hogy elolvasta és elfogadja a jelen adatvédelmi rendelkezéseket,  egyúttal félreérthetetlen beleegyezését adja a személyes adatai FLEURT általi kezeléséhez az itt írtak szerinti terjedelemben. Az érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy a weboldal megtekintése, használata során adatot is nyújt a FLEURT részére, amely részben számítógépes automatizmusok útján generálódik, részben a rendelések kitöltésével valósul meg. Az érintett vállalja, hogy a weboldal igénybevételével esetleg tudomására kerülő, harmadik személyt megillető személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, nem hozza illetéktelenek tudomására. Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezeléséről hatósági nyilvántartást nem kell vezetni az Avtv. 65. § (3) bek. a. pontja alapján.

A FLEURT weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan plusz szolgáltatások (például: virág- és ajándékrendelés, hírlevélküldés), amelyek igénybevételéhez mindenképpen szükséges bizonyos adatok megadása. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben piros csillaggal jelöltek.

A Felhasználótól online kapott adatok összeadhatóak azokkal az adatokkal, amelyek nyilvánosan elérhetőek, valamint amelyeket a FLEURT-nek egyéb alkalmakkor, pl.: regisztrációkor, ügyfélszolgálati hívásnál adott meg.

A FLEURT lehetőséget biztosít arra, hogy Ön módosítsa személyes adatait azok megváltozása esetén vagy kérje azok törlését indoklás nélkül. Mindezt megteheti a [email protected] e-mail címen, a +36 1 321 8122-es telefonszámon vagy a 1051 Budapest, Zrínyi utca 12. postacímen, illetve a hírlevelekben szereplő linken keresztül. Ebben az esetben a titoktartási szabályok betartása és adatainak védelme érdekében, a FLEURT munkatársa megkérheti személyazonossága valamilyen módon történő igazolására.

Gyermekek személyiségi jogai

A FLEURT szándékosan nem kér vagy gyűjt személyes adatokat 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekektől, s nem értékesíti termékeit és szolgáltatásait gyermekek számára. Amennyiben a FLEURT tudomására jut, hogy weboldalán gyermekkorú személy adatait adták meg, mindent megtesz azért, hogy mielőbb törölje ezen adatokat adatbázisából. Amennyiben egy szülő kéri gyermeke vonatkozásában az adatok törlését azt megelőzően, hogy a FLEURT felfedezte és törölte volna az adatokat, természetesen eleget tesz a kérésnek.

Az adatkezelés célja

Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a FLEURT közötti együttműködés hatékonyabbá tételét szolgálja.

 • a weboldal tartalmának és a FLEURT portfóliójának minél személyre szabottabb és hatékonyabb formában történő biztosítása
 • széleskörű tájékoztatás a FLEURT termékeiről, szolgáltatásairól,
 • Ön és a Fleurt Trend Kft. között létrejött rendelési kötelezettségek teljesítése
 • véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról
 • tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban
 • a működési hibák hatékony elhárítása
 • a weboldal használatával kapcsolatos (jogi) viták rendezése.

A Fleurt Trend Kft. jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban. A Felhasználók által megadott személyes adatokat a FLEURT közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

1. A látogató vonatkozásában

Az adatkezelés célja:                a weboldal megnyitásakor, a regisztrációt megelőzően is, a weboldal működésének ellenőrzése és biztonsága, és a visszaélések elhárítása érdekében; nem lehet azonban cél a látogató személyének azonosítása.

Jogalapja:                               Elkertv. 13/A. § (3) bek., a látogató hozzájárulása

Köre:                                     a látogatás ideje, a weboldal címe

Időtartama:                            az adatkezelési cél megszűnésekor, de max 10 nap

 

2. A regisztrált vevő, illetve kapcsolattartójának vonatkozásában

Az adatkezelés célja:                a vevő, illetve kapcsolattartójának azonosítása, testre szabott kiszolgálása, hírlevél, reklám küldése, vásárlás és fizetés lebonyolítása, szállítási megállapodás teljesítése, kapcsolatteremtés

Jogalapja:                               az érintett hozzájárulása, az Elkertv. 13/A. §, Grt. 6. § (5) bek., Számviteli törvény 162. § (2) bek.

Köre:                                     a kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám, a vevő neve, címe, adószáma, jelszó, vásárlási adatok, termékazonosító, hozzájárulások

Időtartama:                            visszavonásig (a regisztráció törlése), ennek hiányában az utolsó realizált vásárlástól 7 év.

 

3. Hírlevél, marketing-üzenet

Az adatkezelés célja:                a FLEURT reklámjainak, híreinek, értékesítési ajánlatainak továbbítása azoknak, akik erre feliratkoztak

Jogalapja:                               az érintett hozzájárulása, Grt. 6. § (5) bek.

Köre:                                     kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám, a vevő neve, címe, adószáma, feliratkozás ideje, hozzájárulás

Időtartama:                            visszavonásig (leiratkozás)

 

4. Felhasználói értékelés

Az adatkezelés célja:                a vevők értékelésének megszerzése a FLEURT termékeinek minőségéről

Jogalapja:                               az érintett hozzájárulása, Grt. 6. § (5) bek.

Köre:                                     kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám, a vevő neve, címe, adószáma, az értékelés időpontja, tartalma

Időtartama:                            visszavonásig (a regisztráció törlése), ennek hiányában az utolsó realizált vásárlástól 7 év.

 

5. Süti

A weboldal sütiket használ alkalmazás közben. A süti (cookie) egy olyan kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó merevlemezén. A FLEURT arra használja a sütiket, hogy átfogóbb képet kaphasson oldala látogatottságáról és felhasználói érdeklődési köréről, ezzel együtt pedig megkönnyítse a weboldalon történő tájékozódást. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy weboldalát, megoldásait és szolgáltatásait minél inkább a felhasználók igényeire szabja. A megfigyeléseket úgy végzi és tartja nyilván, hogy a látogatók személyes adatai azonosíthatatlanok maradnak.

Kétféle süti létezik: egy adott látogatáshoz kapcsolódó süti és tartós süti. Az alkalmi süti törlődik a felhasználó webböngészőjének bezárásakor és így nem kerül mentésre. Ezzel szemben a tartós sütik a felhasználó számítógépén hosszabb időre mentésre kerülnek.

A weboldal mindkét sütit alkalmazza annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználó bejelentkezését a weboldalra és elkerülje, hogy a felhasználónak minden új oldal meglátogatása alkalmával be kelljen jelentkeznie. A sütik ezen kívül a felhasználó vásárlókosarába helyezett termékek nyomon követésére is szolgálnak.

A jelen webshop használatával a felhasználó elfogadja a sütik a fent írtak szerinti alkalmazását. Ha a felhasználó a továbbiakban nem fogadja el a sütik használatát, a számítógépe webböngészőjében beállíthatja a már mentett sütik automatikus blokkolását vagy a felhasználó figyelmeztetését minden egyes alkalommal, amikor egy weboldal süti mentésére irányuló kérelemmel él. A már mentett sütik a webböngészőn keresztül törölhetőek. További felvilágosításért kérjük a webböngésző tájékoztatóját. A eeboldal a sütik fogadása nélkül is használható, de csak korlátozott funkcionalitással.

 

Az adatkezelés célja:                a felhasználó testre szabott kiszolgálása, a munkafolyamat azonosítása, figyelemmel kísérése

Jogalapja:                               az érintett hozzájárulása

Időtartama:                            a munkafolyamat befejezésétől 1 év

                                            

6. Külső szolgáltatók

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet technikai hátterére figyelemmel külső szolgáltatók jogosultak adatkezelést végezni a weboldal használata alkalmával. Ezen adatkezelések részletes tartalma az adott szolgáltató honlapján érhető el. Elképzelhető, hogy a küldő szolgáltatók sütiket helyeznek el a felhasználó számítógépén.

 

Külső felhasználók:

Google Maps                         FLEURT üzlet elhelyezése a térképen

Google Analytics                   statisztika, webanalitika, webjelzők

Simple                                  felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím

A személyes adatok felhasználása és közzététele

A FLEURT a Felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak, az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki. A FLEURT a személyes adatokat az Avtv. szerinti adatkezelőként kizárólag saját hatáskörben, illetve a vele egyes technikai műveletekre szerződött adatfeldolgozó útján kezelheti; ez utóbbi személyét szabadon jogosult megváltoztatni.

Előfordulhat olyan eset, amikor a FLEURT és egyes külső felek közös (marketing) céljukra használják a megadott személyes adatokat. Mielőtt azonban erre sor kerülne, a FLEURT kéri a Felhasználó beleegyezését.

A weboldalon keresztül történő rendelések esetében a FLEURT jogosult a Felhasználó maximális kiszolgálása érdekében a megadott személyes adatokat érintett Partnereivel megosztani. Ebben az esetben a FLEURT a Partnereitől elvárja, hogy ezen személyes adatokat kizárólag az adott cél érdekében használja fel.

A FLEURT weboldala a Felhasználók széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A FLEURT arra törekszik, hogy kizárólag olyan oldalakhoz kapcsolódjon, melyek betartják minőségi elvárásait és elkötelezettek a személyiségi jogvédelem iránt. Ugyanakkor az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért a FLEURT nem vállal felelősséget.

Amennyiben a FLEURT

 • tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg
 • az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel
 • a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi
 • az oldal használata során kárt okoz

megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában. A fent írt esetekben a regisztráció törölhető. Az érintett adatait fel lehet használni jogellenes tevékenység felderítésére, megakadályozására.

Amennyiben a Felhasználó harmadik fél személyes adatait adja meg vagy használja fel, akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért.

Személyes adatok felhasználhatók bírósági vagy más hatósági idézés, felhívás, megkeresés alapján.

Az összegyűjtött adatok biztonsága

A FLEURT minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, ilyen intézkedések többek között az alábbiak:

 • korlátozza munkatársai között az Ön személyes adataihoz történő hozzáférést
 • rendelkezik olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak
 • lehetővé teszi, hogy adatbázisát jelszavas védelemmel lássa el.

Felelősség kizárása

Az érintett elfogadólag tudomásul veszi, hogy a FLEURT kizárja a felelősségét az alábbi magatartásokért, eseményekért:

-     a weboldal megnyitásával, illetve használatával, a felhasználó személyes és egyéb adataihoz harmadik személy általi jogosulatlan hozzáféréssel, az adatok megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, nyilvánosságra hozatalával okozott károk;

-     harmadik személy olyan cselekedetei, melyek a weboldalon található vagy azon keresztül hozzáférhető adatokon alapulnak, akár a FLEURT, akár más teszi hozzáférhetővé az adatokat;

-     olyan felhasználói döntések, magatartások, eljárások vagy intézkedések, illetve ezek mellőzése, amelyek a weboldal adatainak nem rendeltetésszerű felhasználásán alapulnak (pl. a weboldalon ajánlott biztonsági előírások megszegése); a weboldalról szerzett adatok felhasználása a felhasználó saját kockázata;

-     valótlan adatközlésből adatok felhasználásából eredő következmények;

-     a weboldalról elérhető linkek útján elérhető honlapok látogatásából eredő következmények.

 

Jogorvoslat

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá a személyes adatai helyesbítését, végül – a jogszabályi kivételekkel – törlését vagy zárolását a FLEURT-től.

A FLEURT 30 napon belül, írásban köteles tájékoztatást adni az érintett kezelt személyes adatainak köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről, valamint tevékenységéről, szükség esetén pedig arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be; egyébként a FLEURT 10.000,-Ft díjat számít fel, melyet a tájékoztatás megadása előtt esedékes.

Az érintett abban az esetben tiltakozik alappal a személyes adatának kezelése ellen, ha

-     a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

-     a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-     a tiltakozást törvény megengedi.

A tiltakozást 15 napon belül el kell bírálni, amely idő alatt az adatkezelést fel kell függeszteni. A tiltakozás jogossága esetén a FLEURT késedelem nélkül megszünteti a felhasználó további adatainak felvételét, az adatkezelést és –továbbítást, zárolja az adatokat. Ezen intézkedéseiről tájékoztatni köteles azon személyeket, akiknek az adatokat már továbbította. A tiltakozás elutasítása, vagy figyelmen kívül hagyása esetén az érintett 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A FLEURT köteles törölni a személyes adatokat, ha a felhasználó ezt kéri, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy annak célja megszűnt, illetve letelt az adattárolás törvényi határideje, végül, ha ezt bíróság vagy hatóság elrendelte. Nincs lehetőség a törlésre, ha az adatkezelést törvény rendelte el, ugyanakkor az adat nem továbbítható az adatátvevő részére, amennyiben a FLEURT vagy bíróság a tiltakozás jogalapját megállapította.

A személyes adat helyesbítéséről és a törléséről értesíteni kell az érintettet és akik az adatot adatkezelés érdekében megkapták.

Az érintett jogsértés esetén keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz, illetve bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

A FLEURT időről időre módosíthatja a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit, amelyet minden esetben közzétesz weboldalának vonatkozó oldalain megjelölve a legutóbbi változtatás dátumát.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2016.03.11.

Kapcsolatfelvétel

A FLEURT számára fontos, mit gondolnak a Felhasználók szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel vesszük, ha megosztja velünk felmerülő kérdéseit, észrevételeit. Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban az alábbi e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot: [email protected].


Other Information
Contact